اهداف و چشم انداز

با افزایش سریع جمعیت دنیا، میزان تقاضای انرژی بشر افزایش چشمگیری داشته است، که به یکی از مهم‌ترین دغدغه های فعلی جهان مبدل گشته است. امروزه، اصلی ترین منبع تامین انرژی مورد نیاز بشر منابع فسیلی می‌باشند، که البته دارای مشکلاتی اساسی از قبیل گرمایش جهانی، باران های اسیدی، تخریب لایه ازن و انتشار گاز های گلخانه‌ای هستند. استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر یک راه حل مناسب برای قلبه بر مشکلات ذکر شده می‌باشد. انرژی های تجدیدپذیر مشکلاتی از قبیل پایان پذیر بودن و آلودگی‌های زیست محیطی را ندارند و به طور کلی شامل انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، انرژی بادی، انرژی زیست توده، انرژی هیدروژن و انرژی برق‌آبی می‌باشند.

اعضاء هیات تحریریه تلاش دارند ضمن فراهم آوردن فضایی مناسب جهت تعامل بین متخصصان و محققان، با کاهش فاصلهها بین تحقیقات آکادمیک و فناوری­ های نوظهور، با آنچه که در حال حاضر در کشور حاکم است، گامهای موثری را در راستای اعتلای بهرهوری انرژی در صنعت کشور بردارند.

اهداف های اصلی این مجله نشر آخرین دستاوردهای علمی دانشجویان، اساتید و نوآوران کشور در حوزه سیستم‌های انرژی، مدلسازی انرژی، سیستم‌های ترکیبی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، تحلیل‌های اقتصادی، فنی و زیست محیطی بر روی سیستم‌های انرژی و امکان سنجی استفاده از انرژی‌‌های تجدیدپذیر است.   

رویکردهای تحقیقاتی فعلی این نشریه بر اساس چالش‌های موجود در کشور بوده که برگرفته از برنامه‌ی راهبردی وزارت علوم و دانشگاه تهران بر اساس اصول و معیارهای علمی و برمبنای نیازهای واقعی و خط مشی دانش‌محور بنا نهاده شده است. امید است نتایج حاصل از تحقیقات این نشریه بتواند در راستای بهبود و حفاظت منابع ارزشمند کشورمان مفید باشد.