تماس با ما

راههای ارتباطی :

سایت نشریه   https://nteesj.ut.ac.ir 

پست الکترونیکی  مدیرمسئول    amir.kouravand@ut.ac.ir

پست الکترونیکی  سردبیر   s.a.mousavi74@ut.ac.ir


CAPTCHA Image